Privatundervisning til børn og unge

Hvad gør du, når dit barn ikke lykkes i skolen…?

Når skolen føles svær…

Undervisning - der virker!

Er dit barn fagligt udfordret i skolen, kan privatundervisning være løsningen. Jeg ved, både som forælder og lærer, hvor hårdt det er, at se sit barn have det svært, og hvor magtesløs man føler sig. Det kan jeg hjælpe med at ændre!

Hos mig får dit barn et frirum til at lære nye færdigheder. Individuelt tilpasset eneundervisning i trygge rammer giver dit barn nærvær, ro og tid til fordybelse – og skaber udvikling.

Jeg tror på, at alle børn kan lære det, der føles svært og genfinde troen på sig selv – og at ingen skal have ondt i maven af, at gå i skole.

Knæk læsekoden, lær at stave eller sæt skub i læse- og skriveudviklingen
Lær at bruge regnestrategier, løse tekstopgaver eller forstå matematikken
Mere end bare lektiehjælp - lær nye strategier og bliv selvhjulpen
Opgaveskrivning eller eksamenstræning rettet mod prøverne i 9. klasse
Rådgivning og vejledning til dit barns skolegang samt bisidning ved møder
Eneundervisning

Individuelt tilpasset forløb

Børn lærer forskelligt, og nogle børn har brug for mere og anderledes undervisning end den, de får i skolen. Har dit barn brug for hjælp til at knække læsekoden, har læsevanskeligheder eller er udfordret i matematik, kan jeg tilbyde målrettet privatundervisning tilpasset barnets niveau og udviklingspotentiale. Jeg kan også hjælpe, hvis dit barn er ordblind eller talblind – eller når der er brug for ekstra støtte til opgaveskrivning og prøver.

Vær bevidst om at udbytte kræver tålmodighed, træning og tid – men hav en forventning om, at dit barn kan nå langt. Vi vurderer sammen, hvad der er det bedste for dit barn. 

Gode historier

Det siger forældrene…

Har du en god historie, du gerne vil dele om dit barn og undervisningen hos mig, så skriv til mig.

Lærer og vejleder

Jannie Gamst

Som læse- og matematikvejleder har jeg specialiseret viden om børns faglige udvikling og vanskeligheder med læsning, stavning og matematik. Jeg har mange års erfaring med håndtering af de barrierer og udfordringer, der kan opstå undervejs i dit barns faglige udvikling, og jeg kender de følelsesmæssige belastninger, som udfordringerne ofte har for barnet og for dig som forælder.  

Jeg har arbejdet som lærer i folkeskolen i 15 år. Her har jeg, udover almenundervisning, haft specialiserede opgaver indenfor test og undervisning af ord- og talblinde eller børn i faglige vanskeligheder, samt vejledning af lærere og forældre.

Min erfaring sammenholdt med min rolige udstråling, min tålmodighed og min anerkendende tilgang giver mig et solidt fundament for at hjælpe dit barn med det, der er svært i skolen.

IMG-1861

Jannie Gamst

15 års erfaring

Jeg er klar til at hjælpe dit barn med et fagligt løft og at genfinde troen på sig selv.